Klachtenregelement

Klachtenregelement
Heeft u een klacht of een opmerking over de behandeling dan dient u dit eerste te bespreken met uw oefentherapeut.
Wanneer u er samen niet uitkomt kunt u een formele klacht indienen bij het klachtenregister paramedici.
X

Pin It on Pinterest

X